สพท.พล3

web tracking statistics
สถิติผู้เข้าชม

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 19/6/2552

 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปทรงเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ณ วัดใหม่โพธิ์ทอง ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ประทานทุนการศึกษาจากกองทุนพระเจ้าหลานเธอ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา จำนวน  16 ทุน

 

 

 

 
นายทูลใจ  ศรีพรหม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
   
   
 
   
   
โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา หมู่ที่ 5 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180 โทร. 055-993665 , 0831613718 Fax.055993665